A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancje de minimis

pdf

Strefa przedsiębiorcy

Informacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP dot. gwarancji de minimis

Strefa banku

Informacje dla banków udzielających kredytów z gwarancją de minimis

 • Informacje o programie

  Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

  Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

   

  KOMUNIKAT:

  Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

  • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
  • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

  Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.

  Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.

  Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.

  Czym jest Gwarancja de minimis?

  Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
  Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych

  Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Przedsiębiorcy, który:
  • jest rezydentem;
  • należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.);
  Korzyści dla przedsiębiorców
  • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
  • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.
  • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
  • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego:
 • Projekt Szwajcarski

  Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) pod koniec 2016 r. uruchomił środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które wygenerowały akcję kredytową dla firm o wartości 402,3 mln zł.

  BGK wykorzystując dobrze znany przedsiębiorcom mechanizm gwarancji de minimis udzielił do tej pory gwarancji spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego o łącznej wartości ponad 230,5 mln zł.

  Przekazane dotychczas, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środki miały na celu zwiększenie efektów wsparcia sektora MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP mających siedzibę w czterech województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

  Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami.

  Więcej na temat Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy: https://www.programszwajcarski.gov.pl/

 • Lista banków kredytujących
  Sprawdź ofertę gwarancji de minimis oraz jej dostępność w jednym z banków kredytujących, w tym dostępność warunków gwarancji wprowadzonych w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19:


  Dostępność gwarancji de minimis w bankach do 31.06.2018 r.


  • Alior Bank S.A.
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  • Bank Millennium S.A.
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Bank Pekao S.A.
  • Credit Agricole Bank Polska S.A. 
  • Deutsche Bank Polska S.A.
  • Getin Noble Bank S.A
  • Idea Bank S.A.
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • mBank S.A.
  • Nest Bank S.A.
  • PKO Bank Polski S.A.
  • Plus Bank S.A.
  • Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • Santander Bank Polska S.A.
  • SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
  • Toyota Bank Polska S.A.

  Dostępność gwarancji de minimis w bankach od 01.07.2018 r.