A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancje BGK udzielane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy

pdf
 • Projekt Szwajcarski

  Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) pod koniec 2016 r. uruchomił środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które wygenerowały akcję kredytową dla firm o wartości 145,17 mln zł.

  BGK wykorzystując dobrze znany przedsiębiorcom mechanizm gwarancji de minimis udzielił do tej pory gwarancji spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego o łącznej wartości ponad 87,1 mln zł.

  Przekazane dotychczas, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środki miały na celu zwiększenie efektów wsparcia sektora MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP mających siedzibę w czterech województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

  Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami.

   

  Więcej na temat Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy: https://www.programszwajcarski.gov.pl/.

  Więcej informacji na stronie o gwarancjach de minimis