A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

pdf

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania.

Gwarancja FGR będzie zabezpieczać do 80% kwoty niespłaconego kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):

  • 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

    lub
  • 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Fundusz został zasilony kwotą 50 mln euro, co  umożliwi zabezpieczenie akcji kredytowej wynoszącej ok. 1,1 mld zł. Ten etap traktowany jest jako pilotażowy.

W przypadku dużego zainteresowania tym programem, nie wykluczony jest wzrost alokacji i zwiększenie skali działania funduszu.

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny dostępny dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Mityguje on skutki ograniczenia egzekucji z majątku rolnika i umożliwia uzyskanie gwarancji spłaty kredytu aż do 5 mln zł.

W przypadku przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego FGR oferować będzie korzystniejsze warunki niż program gwarancji de minimis tj. zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu oraz maksymalna kwota gwarancji do 10 mln zł.


Gwarancja FGR będzie bezpłatna
i będzie dostępna w bankach kredytujących, które podpiszą umowę z BGK.

Więcej szczegółów o warunkach gwarancji oraz lista banków oferujących ten produkt będzie opublikowana w terminie późniejszym.

W przypadku pytań dotyczących Funduszu Gwarancji Rolnych prosimy o kontakt z Departamentem Gwarancji i Poręczeń BGK: +48 22 522 91 91, sekretariatDGP@bgk.pl.

Banki zainteresowane współpracą z BGK w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Rolnych proszone są o kontakt z Departamentem Gwarancji i Poręczeń BGK: +48 22 522 91 91, sekretariatDGP@bgk.pl.