A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

pdf

Informacje o projekcie

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania.

Gwarancja FGR może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):

  • 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

    lub
  • 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Fundusz został zasilony kwotą 50 mln euro, co umożliwi zabezpieczenie akcji kredytowej wynoszącej ok. 1,1 mld zł. Ten etap traktowany jest jako pilotażowy.

W przypadku dużego zainteresowania tym programem, nie wykluczony jest wzrost alokacji i zwiększenie skali działania funduszu.

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Mityguje on skutki braku odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabezpieczeń, m.in. w związku z ustawowymi ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika.

W przypadku przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego FGR oferuje korzystniejsze warunki niż program gwarancji de minimis, tj. zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu oraz maksymalną kwotę gwarancji do 10 mln zł.

Gwarancja FGR będzie dostępna w bankach kredytujących, które podpiszą umowę z BGK.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem informacji szczegółowych o gwarancji zapraszamy do kontaktu poprzez Infolinię BGK pod nr 801 598 888 lub nr 22 599 8888 albo przez e-mail: bgk@bgk.pl.

Banki zainteresowane współpracą z BGK w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Rolnych proszone są o kontakt z Departamentem Gwarancji i Poręczeń BGK: +48 22 522 91 91, sekretariatDGP@bgk.pl.