A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Gwarancja spłaty kredytu Kreatywna Europa (PLG-Kreatywna Europa)

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy regwarancji z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (www.eif.org) podpisanej w dniu 24 września br. wprowadza do swojej oferty gwarancje spłaty kredytu dla podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona w ramach programu Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Celem wprowadzenia gwarancji Kreatywna Europa jest poprawa dostępu do finansowania kredytem bankowym przedsiębiorców działających w sektorach kreatywnych i kultury. 

O programie Kreatywna Europa

Uruchomiony w czerwcu 2016 r. instrument gwarancji dla sektorów kultury i kreatywnych powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020.

Celem programu jest m.in. promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, podnoszenie konkurencyjności sektorów na poziomie międzynarodowym i zwiększenie dostępności dzieł. Promuje on wszelkie sektory kultury i kreatywne, których działania oparto na wartościach kulturowych lub artystycznych oraz innych środkach ekspresji twórczej, niezależnie od tego, czy działania te są zorientowane na rynek, czy też nie, bez względu na rodzaj prowadzących je struktur oraz sposób ich finansowania. Działania te obejmują rozwijanie, tworzenie, produkcję, rozpowszechnianie i zachowanie towarów i usług stanowiących wyraz ekspresji kulturowej, artystycznej lub innych, a także funkcji powiązanych takich jak edukacja lub zarządzanie. Sektory kultury i kreatywne obejmują m.in. architekturę, archiwa, biblioteki, muzea, rękodzieło artystyczne, produkty audiowizualne (w tym film, telewizja, gry wideo i multimedia), materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, design, festiwale, muzykę, literaturę, sztuki performatywne, publikacje, radio i sztuki wizualne.

Elementem tego programu jest Instrument Gwarancji Finansowych dla Sektorów Kultury i Kreatywnego.

 • O gwarancji

  Gwarancja Kreatywna Europa będzie zabezpieczała spłaty kredytów bankowych udzielanych przez banki kredytujące dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w branżach związanych z sektorami kreatywnymi i sektorem kultury.

  Wprowadzenie gwarancji do oferty zwiększy możliwości zaciągania kredytów przez przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury w sytuacji, gdy nie posiadają majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu.

  Obejmowanie tą gwarancją kredytów przez banki kredytujące będzie możliwe po podpisaniu przez nie z BGK umowy portfelowej linii gwarancyjnej.  Przewidywanym terminem udostępnienia tych gwarancji dla przedsiębiorców jest pierwszy kwartał 2019 r.

 • Podstawowe warunki gwarancji

   

    

  Zakres gwarancji

  do 80% kwoty kredytu

  Wysokość prowizji:

  0,25% kwoty gwarancji

  Okres gwarancji

  27 miesięcy (kredyty obrotowe)

  99 miesięcy (kredyty inwestycyjne)

  Rodzaj pomocy publicznej

  pomoc de minimis

  Maksymalna kwota kredytu

  8,4 mln zł

  Maksymalna kwota gwarancji

  kwota jednostkowej gwarancji zależy od dostępnego dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis

  Banki krajowe udzielające kredytów dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane współpracą w zakresie obejmowania kredytów gwarancją Kreatywna Europa, proszone są o kontakt z BGK
  (tel. 22 522 91 91 lub e-mail sekretariatDGP@bgk.pl)