A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancja BGK z regwarancją EFI z programu COSME (PLG-COSME)

pdf
 • O gwarancji

  Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (www.eif.org) zawarły umowę w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowiła podstawę do zawarcia, przez BGK umów portfelowej linii gwarancyjnej z bankami kredytującymi. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG- COSME), która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł. 

  Do kogo skierowany jest produkt gwarancyjny:

  Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy potrzebują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

  Czym jest gwarancja PLG-COSME

  Gwarancja ta jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do finansowania swojej działalności.

  O programie COSME

  Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020. COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Programem zarządza  Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

  Gwarancja PLG-COSME udzielana jest z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 • Szczegóły oferty
  Parametry gwarancji:
  • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
  • Prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku; lub 0,7% kwoty gwarancji za okres roczny, dla kredytów obrotowych na działalność bieżącą udzielonych w okresie 6 kwietnia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.
  • Maksymalna kwota kredytu wynosi - 600 000 zł;
  • Zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu;
  • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
  • Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (39 miesięcy dla kredytów obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) albo 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
  Korzyści dla przedsiębiorców:
   • łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
   • dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową,
   • oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
   • brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych,
   • szeroki zakres finansowania,
   • niski koszt zabezpieczenia kredytu.
   Lista banków, które zawarły z BGK Umowy portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME:                                
  • Dokumenty do pobrania
   Dokumenty