A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG-COSME)

pdf
 • O gwarancji

  Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (www.eif.org) zawarły umowę w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowiła podstawę do zawarcia, przez BGK z 12 bankami kredytującymi, umów portfelowej linii gwarancyjnej. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG COSME), która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł, udzielane przez banki kredytujące.

  Do kogo skierowany jest produkt gwarancyjny:

  Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy poszukują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

  Czym są gwarancje

  Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków, to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

  O programie COSME

  Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to ok. 2,3 mld EUR, z czego ok. 1,3 mld to środki przeznaczone na instrumenty finansowe (dłużne i kapitałowe). Programem zarządza  Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

  Gwarancja PLG COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 • Szczegóły oferty
  Parametry gwarancji:
  • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
  • Niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku;
  • Maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 PLN;
  • Zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu;
  • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub
   99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
  Korzyści dla przedsiębiorców:
  • Brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja BGK jako główne zabezpieczenie kredytu (brak tzw. „twardych zabezpieczeń”);
  • Alternatywa dla przedsiębiorców którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis;
  • Brak wykluczeń sektorowych charakterystycznych dla pomocy de minimis;
  • Nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku – m.in. nie ma konieczności wypełniania dokumentów związanych z pomocą de minimis; wnioski o gwarancję składane razem z wnioskiem o kredyt;
  • Powszechna dostępność produktu – dystrybucja przez banki komercyjne, które zawarły z BGK umowę. Termin udostępnienia produktu uzależniony jest od jego wdrożenia w poszczególnych bankach kredytujących.
  Lista banków, które zawarły z BGK Umowy portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME:                                
 • Dokumenty do pobrania
  Dokumenty