A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Awale

pdf
 • O produkcie

  Awal jest zobowiązaniem BGK podjętym na zlecenie klientów instytucjonalnych zwanych Dłużnikami wekslowymi, że wykona świadczenie pieniężne wynikające z weksla na rzecz innego podmiotu, tj. Wierzyciela wekslowego, na wypadek gdyby Dłużnik tego świadczenia nie wykonał.

  BGK udziela awali na wekslach zupełnych i wekslach własnych in blanco, obejmujących całą sumę wekslową lub jej część.

  Bank umożliwia wystawianie awali w ramach linii na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy BGK a Klientem. Okres obowiązywania umowy o linię oraz dostępności produktów w ramach umowy o linię jest ustalany indywidualnie. Dowiedz się więcej na temat oferty awali w linii.

 • Szczegóły oferty
  Waluta awali

  BGK udziela awali w następujących walutach:

  • PLN
  • USD
  • EUR
  Prowizje

  Opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą awali pobierane są w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji.

 • Warunki współpracy
  Warunki udzielenia awali

  Udzielenie awalu przez BGK jest uzależnione od spełnienia przez Klienta następujących warunków:

  • posiadania przez Klienta zdolności kredytowej,
  • ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu awalu.