A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Poręczenia i gwarancje

Szeroka oferta produktów poręczeniowych, gwarancji i awali przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla klientów instytucjonalnych.

Gwarancje i poręczenia

Pokrycie zobowiązań finansowych w formie nieodwołalnego zobowiązania banku

Awale

Oferta przejęcia zobowiązań wekslowych dla klientów instytucjonalnych

Produkty gwarancyjne w linii

Oferta poręczeń, gwarancji i awali udostępnianych w formie linii

Poznaj również szczegóły innych programów poręczeń i gwarancji nastawionych na wspieranie przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej

Gwarancja COSME

Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME)

Poręczenia i gwarancje wspierające prywatyzację

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej

Gwarancje de minimis

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP)

Projekt Szwajcarski

Gwarancje BGK udzielane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy

Rządowy program poręczeń i gwarancji BGK

Rządowy program poręczeń i gwarancji wspierający przedsiębiorczość