A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Poręczenia i gwarancje

Szeroka oferta produktów poręczeniowych, gwarancji i awali przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla klientów instytucjonalnych.

Gwarancje i poręczenia

Pokrycie zobowiązań finansowych w formie nieodwołalnego zobowiązania banku

Awale

Oferta przejęcia zobowiązań wekslowych dla klientów instytucjonalnych

Produkty gwarancyjne w linii

Oferta poręczeń, gwarancji i awali udostępnianych w formie linii

Poznaj również szczegóły innych programów poręczeń i gwarancji nastawionych na wspieranie przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej

Gwarancja COSME

Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME)

Gwarancja spłaty kredytu ze środków FG POIR

Gwarancja spłaty kredytu ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

Gwarancje de minimis

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP)

Projekt Szwajcarski

Gwarancje BGK udzielane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy

Rządowy program poręczeń i gwarancji BGK

Rządowy program poręczeń i gwarancji wspierający przedsiębiorczość

Poręczenia i gwarancje wspierające prywatyzację

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej