A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Organizacja emisji obligacji korporacyjnych w ramach środków KfW

pdf
 • O produkcie

  Oferta dedykowana jest w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, a środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

  Emisja obligacji może być przeprowadzona również na rzecz spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP, przy czym skonsolidowany roczny obrót grupy kapitałowej (emitenta oraz i innych podmiotów należących do grupy) nie może przekraczać równowartości w PLN kwoty 500 milionów EUR.

 • Szczegóły oferty
  Najważniejsze parametry emisji

  Emisja obligacji korporacyjnych ze środków EBI ograniczona jest następującymi parametrami:

  • kwota emisji ustalana jest w zależności od potrzeb związanych z realizowaną inwestycją,
  • minimalny okres zapadalności 2 lata, maksymalnie do 10 lat,
  • emisje w PLN albo w EUR,
  • emisja powinna być przeprowadzona w ciągu 3 lat od podpisania umowy.
 • Warunki współpracy
  Procedura emisji

  Proces udzielania finansowania poprzez emisję obligacji ze środków KfW jest analogiczny jak przy standardowych emisjach obligacji korporacyjnych.

  W celu przedyskutowana szczegółów współpracy oraz wyjaśnienia wszelkich procedur i omówienia zasad kwalifikacji do finansowania ze środków KfW zachęcamy do kontaktu z oddziałami BGK w miastach wojewódzkich.