A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Organizacja emisji obligacji korporacyjnych w ramach środków EBI

pdf
 • O produkcie

  Bank oferuje organizację emisji obligacji komunalnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na warunkach preferencyjnych względem standardowej oferty banku. Finansowanie to jest podobne w swym charakterze do finansowania kredytem ze środków EBI.

 • Szczegóły oferty
  Najważniejsze parametry emisji

  Emisja obligacji korporacyjnych ze środków EBI ograniczona jest następującymi parametrami:

  • środki z emisji mogą finansować projekt inwestycyjny, którego koszt nie przekracza równowartości 25 mln EUR,
  • kwota emisji ustalana jest w zależności od potrzeb związanych z realizowaną inwestycją,
  • finansowanie EBI w ramach emisji nie może przekroczyć 50% łącznego finansowania BGK*
  • minimalny okres zapadalności 2 lata,
  • okres realizacji inwestycji i okres karencji w spłacie kapitału – 3 lata,
  • emisje w PLN.

  * w razie potrzeby bank zapewnia potrzebne finansowanie ze środków własnych. Wspólnie z dofinansowaniem unijnym można finansować do 100% kosztów projektu.

 • Warunki współpracy
  Procedura emisji

  Proces udzielania finansowania poprzez emisję obligacji ze środków EBI jest analogiczny jak przy standardowych emisjach obligacji korporacyjnych.

  W celu przedyskutowania szczegółów współpracy oraz wyjaśnienia wszelkich procedur i omówienia zasad kwalifikacji do finansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego zachęcamy do kontaktu z oddziałami BGK w miastach wojewódzkich.