A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Obligacje

Aktualnie dla podmiotów gospodarczych, które poszukują tanich źródeł finansowania bądź możliwości atrakcyjnego inwestowania, BGK oferuje następujące usługi emisyjno-inwestycyjne:

Organizacja emisji obligacji korporacyjnych

Obsługa procesu zaciągnięcia pożyczki na rynku kapitałowym

Inwestowanie na rynku papierów dłużnych

Inwestowania środków na rynku wtórnym dłużnych papierów wartościowych

Dokumenty do pobrania