A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyty ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla Kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych Banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Finansowanie jest udzielane w PLN albo w EUR.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Formuła finansowania

Przedsiębiorstwa

Spółki komunalne

Publiczne pomioty lecznicze

JST

Środki EBI – Loan for SMEs and MidCaps

Zapoznaj się z ofertą

 -

 -

 -

Środki EBI – Global Loan

 -

Zapoznaj się z ofertą

Zapoznaj się z ofertą

Zapoznaj się z ofertą

Środki KfW

Zapoznaj się z ofertą

Zapoznaj się z ofertą

 -

 -