A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyty obrotowe

Oferta finansowania krótkoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt odnawialny przeznaczany na cele związane z finansowaniem bieżącej płynności przedsiębiorstwa

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt przeznaczany na finansowanie krótkoterminowych niedoborów kapitału obrotowego

Kredyt dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

Oferta kredytowa skierowana do klientów posiadających umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia

Fundusz Dopłat do Oprocentowania

Program dopłat do odsetek kredytów udzielanych przez banki komercyjne