A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI

pdf
 • O produkcie

  Oferujemy finansowanie kredytu inwestycyjnego środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), których zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów kredytu.

  Finansowanie inwestycji środkami EBI można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK.

  Umowa podpisywana jest wyłącznie z BGK.

 • Korzyści
  • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową,
  • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej.
  Finansowanie kredytem inwestycyjnym ze środków EBI pozwala na:
  • rozpoczęcie działalności poprzez zakup środków trwałych i wyposażenie w początkowy kapitał obrotowy (np. budowa hali produkcyjnej),
  • rozwój działalności spółki poprzez powiększenie lub modernizację majątku (np. zakup nowych maszyn).
  Finansowanie środkami EBI w BGK to oprócz niższej ceny:
  • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
  • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
  • wysoka kwota kredytu,
  • pewność długoterminowej i stabilnej współpracy z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
 • Warunki współpracy

  Łączny koszt inwestycji nie może przekraczać równowartości 25 mln EUR.

  Finansowaniu środkami EBI nie podlega w szczególności:
  • refinansowanie kredytów,
  • zakup nieruchomości na wynajem,
  • zakup papierów wartościowych i transakcje finansowe,
  • działalność deweloperska, produkcja broni, działania etycznie kontrowersyjne,
  • przedsięwzięcia niezwiązane z działalnością operacyjną spółki.