A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Spotkanie informacyjne - poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)

Informacje po spotkaniu dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) nt. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie.

Prezentacje ze spotkania