A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Organizacja naboru wniosków od 6 grudnia 2011 r.

pdf

W dniu 6 grudnia br. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. W związku z tym przypominamy wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami może być złożony do BGK jedynie przez bank kredytujący - to jest ten, który udzielił wnioskodawcy kredytu technologicznego (wydał promesę kredytu technologicznego/podpisał warunkową umowę kredytową).

Dokumentacja przesyłana jest przez bank kredytujący do BGK przesyłką kurierską za pośrednictwem firm, z usług których zwyczajowo korzystają poszczególne banki. Jedynym sposobem złożenia dokumentacji aplikacyjnej jest więc poczta kurierska. Zmiana zasad przekazywania wniosków została dokonana na wniosek banków kredytujących, po uzgodnieniu wspólnego stanowiska na forum Związku Banków Polskich. 

BGK będzie przyjmował wnioski nadane wyłącznie przez banki kredytujące. Odebranie przesyłki kurierskiej przez BGK zostanie potwierdzone datą i godziną wpływu na kopii listu przewozowego. Następnie wnioski będą rejestrowane według kolejności wpływu. Pisemne potwierdzenie wpływu dokumentacji, wraz z nadanym numerem kolejnym, będzie wysyłane do banku niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w systemie.

BGK zapewnia, iż wszystkie wnioski o dofinansowanie, prawidłowo złożone w czasie trwania naboru, zostaną ocenione. Zgodnie z ustawą BGK rozpatruje wnioski do wysokości środków przewidzianych w planie finansowym dlatego też projekty spełniające kryteria formalne i merytoryczne, które uzyskają pozytywną rekomendację BGK, a których wartość przekroczy pulę środków przeznaczonych na grudniowy konkurs otrzymają wsparcie z budżetu roku 2012.

Wnioski będą przyjmowane od 6 grudnia w godz. 8.00 - 16.00 w Centrali BGK.

Informujemy, że nieprawdziwe są informacje o planach respektowania przez BGK ‘list społecznych'- BGK nie ma podstaw formalnych, aby honorować tego typu listy.

Jesteśmy przekonani, że ustalenia dokonane z przedstawicielami banków komercyjnych w ramach grupy roboczej Związku Banków Polskich dają gwarancję prawidłowego i spokojnego przyjęcia wszystkich wniosków.

Uruchomienie kolejnych konkursów przewidujemy wiosną i jesienią przyszłego roku. 


Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań lub wątpliwości: fkt@bgk.com.pl