A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – 3 runda

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach trzeciej rundy czwartego naboru, prowadzonej w dniach od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r.