A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Konkurs „Innowacja plus"

pdf

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs „Innowacja plus" - na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka.
Celem konkursu jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych. Zostaną one opisane w publikacji pokonkursowej. Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako inspiracja dla wszystkich podmiotów korzystających z PO IG, a także dla przyszłych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój (2014-2020). Szczegółowe informacje na stronach:
http://www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Konkurs_Innowacja_plus_220714.aspx

www.innowacjaplus.pl