A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat wyjaśniający

pdf

W związku z niepokojącym zjawiskiem rozpowszechniania wśród przedsiębiorców - potencjalnych beneficjentów działania 4.3 POIG nieprawdziwych informacji uprzejmie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie współpracuje z żadną firmą doradczą/ konsultingową w zakresie udzielania Kredytu technologicznego i premii technologicznej, tzn. nigdy nie podpisał, ani nie zamierza podpisać w przyszłości umowy współpracy w tym zakresie.
W procesie wdrażania działania 4.3 POIG BGK współpracuje z bankami komercyjnymi, których lista jest dostępna na naszej stronie internetowej, a ocena wniosków o dofinansowanie odbywa się z poszanowaniem zasady poufności i bezstronności.