A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat do przedsiębiorców - beneficjentów działania 4.3 Kredyt Technologiczny PO IG.

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucja Wdrażająca dla działania 4.3 PO IG mając na uwadze prawidłowe rozliczenie inwestycji technologicznych, przypomina beneficjentom o konieczności realizacji projektu zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz o obowiązku złożenia wniosku o płatność w terminie przewidzianym umową o dofinansowanie.
Niezłożenie przez beneficjenta wniosku o płatność wraz załącznikami, w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, jest przesłanką do wypowiedzenia ww. umowy.
W przypadku pytań lub problemów związanych z realizowanymi projektami, prosimy o kontakt z Departamentem Programów Europejskich BGK: SekretariatDPE@bgk.com.pl, tel. +48 22 522 94 10.