A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat dla przedsiębiorców

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), informuje, że ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. zmierza ku końcowi. Przedmiotem oceny była rekordowa liczba 628 wniosków, o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł.

Większość wniosków o dofinansowanie zawierała uchybienia formalne i merytoryczne, w związku z czym wymagały one poprawy lub uzupełnienia. Z tego powodu proces oceny wniosków o dofinansowanie nie mógł zakończyć się w planowanym terminie (początek czerwca). W chwili obecnej, ocenie merytorycznej poddawanych jest jeszcze kilkanaście procent wniosków. Jednakże, Instytucja Wdrażająca przewiduje, że w połowie sierpnia wszyscy wnioskodawcy będą ostatecznie poinformowani o wyniku oceny złożonych projektów.

Aktualnie pozytywną rekomendację BGK uzyskało 181 projektów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przewiduje się, że kolejny konkurs odbędzie się w październiku br. Ogłoszenie o naborze zawierające termin przyjmowania aplikacji, kwotę dostępnych środków oraz dokumentację konkursową zostanie opublikowane we wrześniu br. Z uwagi na ustawowy (graniczny) termin przyznawania promes premii technologicznej (15 września 2013 r.), planowany w IV kwartale br. konkurs będzie prawdopodobnie ostatnim już naborem w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny.