A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat dla Beneficjentów działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

pdf

Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), cyt.: „Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 maja 2014 r."

Przywołany przepis wskazuje, że umowę kredytu, który może być uznany za kredyt technologiczny w rozumieniu ustawy, przedsiębiorca mógł zawrzeć najpóźniej w dniu 31 maja 2014 r. Przepis ma znaczenie również dla przedsiębiorców, którzy realizują inwestycje w ramach już zawartych umów: nie mają oni możliwości zmiany banku kredytującego.

Wypowiedzenie umowy kredytu technologicznego w danym banku będzie skutkowało niemożnością zawarcia dla tej inwestycji kolejnej umowy w innym banku. W konsekwencji nie będzie podstawy prawnej do wypłaty premii technologicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Programów Europejskich BGK: SekretariatDPE@bgk.com.pl, tel. +48 22 522 94 10, lub bezpośrednio z opiekunem projektu.