A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualizacja listy rankingowej dla IV naboru wniosków (runda trzecia) w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

pdf

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy IV naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja listy rankingowej dla III rundy IV naboru  wynika z zakończonej procedury odwoławczej oraz rezygnacji części wnioskodawców z zawarcia umowy o dofinansowanie.