A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

11 lipca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

Publikacja składu Komisji oceny projektów

Zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014, poz. 1146 ze zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego, działając jako Instytucja organizująca konkurs, publikuje skład Komisji oceny projektów funkcjonującej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów trwającego od 7 grudnia 2015 r. do 29...

Zmiana regulaminu I konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w związku z wynikami zakończonej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, zadecydował o zwiększeniu alokacji dla pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie (tj. zakończonego 29 stycznia 2016 r.).

Wobec powyższego, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych...

Lista rankingowa projektów w ramach I konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, które...

5 lipca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

Lista projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru prowadzonego w dniach 7 grudnia 2015 r. – 29 stycznia 2016 r.”

21 czerwca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

7 czerwca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

31 maja 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Inteligentny Rozwój - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia przedsiębiorstw w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).

Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2016 roku w Business Link PGE Narodowy (Warszawa, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1) o godzinie 10:00.

W czasie spotkania będą możliwe konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji organizujących konkursy PO IR.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdziesz pod następującym linkiem:

Formularz...</strong>

Prawie 500 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

  • 29 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • Zainteresowanie było ogromne - 494 firmy złożyły wniosek o dofinansowanie, a wartość wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekracza dostępną pulę środków;
  • O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane;
  • Kolejny konkurs dla firm BGK zorganizuje  już latem br.

Z końcem...

Konkurs "Europa to My"

Chcesz wygrać europejską podróż marzeń, fantastyczny koncert i promocję telewizyjną dla Twojej miejscowości?
Weź udział w konkursie „Europa to My" i pokaż, jak zmienia się Twoja okolica!

Atrakcyjne nagrody czekają
Na zwycięzcę konkursu czeka m.in. europejska podróż marzeń, a w miejscowości, której dotyczy zgłoszenie konkursowe, zorganizujemy Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich z atrakcjami i wystawcami z całej Polski, a na koniec wielki koncert z udziałem m.in Edyty Górniak, Afromental,...

Konferencja z cyklu „Kapitał na rozwój - nowe możliwości 2015"

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencji z cyklu „Kapitał na rozwój - nowe możliwości 2015", którego organizatorem jest Konfederacja Lewiatan. BGK jest Partnerem wydarzenia. Szczegółowe informacje poniżej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić swój udział - kliknij tutaj.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938, faks 48 (22) 55 99 910,
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan...

BGK instytucją wdrażającą w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

21 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Gospodarki zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie w sprawie powierzenia realizacji poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR). 


Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej kredyt technologiczny) to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna,...

BGK partnerem głównym oraz uczestnikiem I Ogólnopolskiego Forum Inwestycji Przemysłowych

BGK był partnerem głównym oraz uczestnikiem I Ogólnopolskiego Forum Inwestycji Przemysłowych, które odbyło się 15 kwietnia w Warszawie. Przedmiotem debaty były m.in. najważniejsze aspekty związane z realizacją nowoczesnych inwestycji przemysłowych, uwarunkowania inwestycji w ekoinnowacje, sposoby finansowania innowacyjnych projektów wdrożeniowych. Forum zorganizował wydawca serwisu internetowego Tereny Inwestycyjne Info.

​BGK reprezentowała Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca...

1 .... 8 9 10 11