A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Zmiana Regulaminu III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w związku z wynikami zakończonej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju, Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmianę do Regulaminu konkursu w zakresie obniżenia minimalnej punktacji umożliwiającej przyznanie dofinansowania dla projektów z trzeciego naboru z 15 na 14,5 punktu.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą...

Lista projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach trzeciego naboru prowadzonego w dniach 20 lutego 2017 r.  –  7 kwietnia 2017 r.

Aktualizacja listy rankingowej dla II naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru (Konkurs nr 2)  dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja listy rankingowej dla II...

Komunikat w sprawie zniesienia obowiązku publikacji przez beneficjenta i wnioskodawcę zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez beneficjentów oraz instytucje zaangażowane w realizację PO IR do Ministerstwa Rozwoju (Instytucji Zarządzającej PO IR ), dotyczącymi nakładania sankcji z tytułu nieopublikowania przez beneficjenta i wnioskodawcę zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE w...

Spotkanie regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – Szczecin 11 maja 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 11 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Szczecin, ul. Jagiellońska 20-21).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową,...

417 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

7 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zainteresowanie ponownie było ogromne - 417 firm złożyło wniosek o dofinansowanie, o łącznej wartości 1.341.043.020,86 zł.

O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane.

Zakończony konkurs jest już trzecim w ramach poddziałania. Dotychczas do BGK wpłynęły...

SL2014 – logowanie i podpisywanie certyfikatem kwalifikowalnym w Firefox v. 52

Szanowni Państwo,

W celu uniknięcia ewentualnych problemów z logowaniem/ podpisem dla przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 52 należy podjąć poniższe kroki:

1. Upewnij się, że w pamięci podręcznej przeglądarki nie znajdują się jeszcze stare pliki – wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (można to zrobić klikając odpowiednie opcje w menu  przeglądarki) lub użyć do tego bezpłatnego narzędzia zewnętrznego (np. CCleaner).

2. Rozszerzenie dla Firefoxa nie jest pobierane ze sklepu Mozilli, dlatego...

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w ramach III konkursu

Szanowni Państwo

informujemy o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.

Przedłużenie naboru wynika z zaistniałych problemów technicznych skutkujących ograniczeniem dostępu do Generatora wniosków w godzinach 12:00-15:20 w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności...

Ograniczenie dostępu do Generatora wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo

Z uwagi na zidentyfikowane problemy techniczne mogące skutkować ograniczeniem dostępu do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne podjęta została decyzja o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Dokładna godzina zakończenia naboru zostanie przekazana w kolejnym komunikacie.

Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy i informujemy, że podejmowane są starania zmierzające do jak...

Spotkanie regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – Wrocław 6 kwietnia 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 we Wrocławskim Parku Technologicznym  (budynek DELTA, ul. Duńska 9).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do...

Spotkania regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje...

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców – 22 marca 2017 r. Tarnów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem przyznawanym w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Spotkanie odbędzie się 22 marca 2017 r. Tarnowie w Hotelu Tarnovia (http://www.hotel.tarnovia.pl/). Planowane spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 i będzie trwało około 2 godzin.

Rejestracja została zakończona.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje organizację kolejnych spotkań informacyjnych – terminy i...

Komunikat w sprawie zmiany terminu zakończenia III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do 6 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00.

Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie naborem wśród potencjalnych Beneficjentów oraz wynikiem postulatów kierowanych przez Przedsiębiorców do BGK, popartych także wnioskiem Związku...

SL2014 – wyłączenie obsługi JAVA w Firefox w wersji 52

Szanowni Państwo,

W związku z wyłączeniem obsługi JAVA w Firefox w wersji 52 podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym nie będzie działać w tej przeglądarce.

Do czasu wypuszczenia aktualizacji SAFIR umożliwiającej podpisywanie dokumentów w Firefox 52, proponujemy zastosowanie obejścia w postaci zastosowania kroków opisanych w  instrukcji uruchomienia java w FF 52.

Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem przyznawanym w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Spotkanie odbędzie się 10 marca 2017 r. w Łodzi (Hotel Focus, ul. Łąkowa 23/25 (http://www.focushotels.pl/lodz,30.html). Planowane spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 i będzie trwało około 2 godzin.

Rejestracja została zakończona.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje organizację kolejnych spotkań...

1 .... 7 8 9 .... 12