A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Lista rankingowa dla I rundy czwartego naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej rundy czwartego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny wniosków o...

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej rundy czwartego naboru, prowadzonej w dniach od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r.

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 13.04.2018 r. Bydgoszcz

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Bydgoszczy 13.04.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Możliwość rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych" – Hotel HOLIDAY INN, ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz.

Program konferencji i zapisy pod linkiem: 

http://iph.bydgoszcz....

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 19.03.2018 r. Elbląg

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Elbląski Park Technologiczny w dniu 19.03.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:
„Kredyt na innowacje technologiczne - Zasady realizacji projektów w ramach poddziałania 3.2.2, Ochrona własności Intelektualnej MŚP w kontekście internacjonalizacji " – Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg.

Program konferencji i...

Konkurs dalej trwa!

Szanowni Państwo,

W dniu 1 marca 2018 r. o godzinie 16:00 zakończyła się pierwsza runda czwartego konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu - kolejna runda rozpocznie się już 8 marca (czwartek) o godz. 8:00 i będzie trwała do 5 kwietnia (czwartek) do godz. 16:00.

Przypominamy, że Generator wniosków o dofinansowanie jest cały czas dostępny – w przerwie pomiędzy rundami istnieje możliwość założenia nowego konta w generatorze oraz...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 13.03.2018 r. Olsztyn

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w dniu 13.03.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Kredyt na innowacje technologiczne - Zasady realizacji projektów w ramach poddziałania 3.2.2, Ochrona własności Intelektualnej MŚP w kontekście internacjonalizacji" – Olsztyn Stara Kotłownia, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

Zgł...

Szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – Gorzów Wielkopolski, 6 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem
z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR,
które odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim 6 marca 2018 r. Spotkanie, które będzie miało miejsce w Hotelu Gracja (https://hotelgracja.pl/), rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa ok. 4 godzin.

W trakcie szkolenia przedstawimy praktyczne zagadnienia związane z zasadami aplikacji o dofinansowanie
oraz realizacji i...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 28.02.2018 r. Kielce

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Kielecki Park Technologiczny w dniu 28.02.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:
„Źródła finansowania innowacji dla MŚP i Start up’ów" – Kielecki Park Technologiczny, sala Dolina Krzemowa, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Program konferencji i zapisy pod linkiem:

http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/1601,zrodla_f...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich - 20.02.2018 r., Stalowa Wola

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Stalowej Woli

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w pierwszym w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie w Stalowej Woli 20 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 w auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli (Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, Stalowa Wola). W spotkaniu weźmie udział Adam...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 20.02.2018 r. Lublin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu w Lublinie w dniu 20.02.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie" – Hotelu Alter, ul. Grodzka 30

Program konferencji i zapisy pod linkiem:

http://lkb.lublin.pl/component/content/article/4-aktualnosci/816-konferencja-praktycznie-o-finansowaniu-innowac...

Informacja o pracach nad modyfikacją definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

w związku z pracami podjętymi na szczeblu Unijnym związanymi ze zmianą definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w prace nad ww. zmianami. Prace zostały rozpoczęte przez Dyrekcję Generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej. W tym celu przygotowano kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 02.02.2018 r. Toruń

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w dniu 02.02.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie!" – Hotel Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

http://www.iph.torun.pl/pl/wydarzenia/praktycznie-o-finansowaniu-innowacji-w-firmie

BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 15 lutego. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br. 

Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bowiem wydatki na badania i rozwój są średnio dwa razy niższe niż wynosi średnia...

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z nowelizacją Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od dnia 1 stycznia 2018 r. stroną właściwą do publikacji zapytań ofertowych przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania na realizację projektów, wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 11.01.2018 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez naszego partnera gospodarczego w dniu 11.01.2018 r., w trakcie którego będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych" – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21

https://www.innowacje.zut.ed...

1 .... 4 5 6 .... 11