A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Aktualizacja listy rankingowej dla IV naboru wniosków (runda trzecia) w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy IV naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 21.02.2019 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie 21.02.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:
"Praktycznie o finansowaniu inwestycji w firmie!" 
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,
Al. Wojska Polskiego 86.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: kd@izba.info
Liczba miejsc ograniczona.

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – piąty nabór wniosków, runda 1 i 2

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej oraz drugiej tury piątego naboru wniosków, prowadzonych w dniach 8 października 2018 r. – 7 listopada...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 08.02.2019 r. Zielona Góra

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w dniu 08.02.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:
„Finansowanie innowacji technologicznych lubuskich przedsiębiorstw” - Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1.

Zgłoszenia:biuro@opzl.pl  Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Piąty nabór wniosków o dofinansowanie trwa – zachęcamy do aplikowania o wsparcie

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o wyczerpaniu alokacji dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej PO IR informuje, że wciąż dostępne są środki z puli 350 mln zł przewidzianej na alokację dla trwającego obecnie V naboru wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z <link...

Wspieranie innowacji w polityce spójności - konferencja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konferencji: Wspieranie innowacji w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizacji polityki spójności w Polsce w zakresie innowacyjności, a także rozpoczęcie debaty na temat planów i możliwości finansowania innowacji na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-27. Zaproszeni goście poszukają...

STEP - Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł przy ubieganiu się o premię technologiczną.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Dotychczas zakończyły się dwie pierwsze rundy konkursu, w ramach których złożono łącznie 48 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Trwająca do 24 stycznia 2019 r. runda jest trzecią z zaplanowanych sześciu rund konkursu, który potrwa do 26 kwietnia 2019 r. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przygotowano 350 mln zł, które zostaną...

Numer piątego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Publikacja zapytania ofertowego wymaga wskazania m.in. numeru naboru wniosków o dofinansowanie. 

Dla piątego naboru wniosków o dofinansowanie (niezależnie od rundy) poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR należy wskazać...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Suwałkach.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach  (ul. Innowacyjna 1).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • 5 filarów Konstytucji Biznesu.
  • Ofertę wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:
    • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
    • przyg...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Częstochowie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 24 października 2018 roku o godzinie 10:00 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (ul. Wały Dwernickiego 117/121).

W trakcie spotkania poznają Państwo: 

  1. 5 filarów Konstytucji Biznesu.
  2. Ofertę wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:
    • prowadzenie prac...

Lista rankingowa dla 4 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 3 runda

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III rundy IV naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego...

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – V nabór

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o dokonanej aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach V naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpocznie się 8 października 2018 r. Zmiana dotyczy możliwości wnioskowania o uznanie za wydatki kwalifikowalne wydatków związanych z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w wytworzenie środka trwałego dla kategorii wydatków „zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków...

Koszty osobowe – kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

  

W nawiązaniu do uzyskanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków związanych z wytwarzaniem środków trwałych dokonanej przez Instytucję Zarządzającą PO IR informujemy, że zgodnie z ww. interpretacją możliwe jest wnioskowanie o uznanie za wydatki kwalifikowalne wydatków związanych z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w wytworzenie środka trwałego dla kategorii wydatków „zakup, wytworzenie,  a także koszty montażu i uruchomienia nowych...

Awaryjny sposób logowania do systemu SL2014

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemu SL2014, w związku z problemami technicznym dot. składania wniosków o płatność do piątku 28.09.2018 r. należy korzystać z awaryjnej metody logowania do systemu SL2014.

Za utrudnienia przepraszamy.

1 .... 3 4 5 .... 12