A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Zakaz podwójnego finansowania wydatków - przypomnienie

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje o wdrożeniu mechanizmu kontrolnego w zakresie weryfikacji możliwości wystąpienia podwójnego finansowania oraz wysokości progów udzielonej pomocy de-minimis. Zgodnie z powyższym, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa przesyła do Ministerstwa Finansów dane beneficjentów, którzy zawarli umowy o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych polityki spójności, co umożliwia administracji skarbowej weryfikowanie zaliczania odpisów...

Lista rankingowa dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 4

 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku czwartej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w toku trzeciej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku trzeciej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców – 25.03.2019 r. Olsztyn

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem w 2019 roku z dofinansowania przeznaczonego na rozwój innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.03.2019 r. w Hotelu Przystań (https://www.hotelprzystan.com/), ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn. Planowe rozpoczęcie o...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 22.03.2019 r. Bydgoszcz

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22.03.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

"Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o finansowanie ze środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych"

Hotel Holiday INN
ul. Grodzka 36,
85-109 Bydgoszcz ...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 18.03.2019 r. Białystok

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w dniu 18.03.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

 

"Finansowanie innowacji oraz wsparcia eksportu MŚP"

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Ul. Antoniukowska 7

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: biuro@iph.bialystok.pl

 

Liczba miejsc ograniczona.

Listy rankingowe dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 1 i 2

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listy wniosków o dofinansowanie złożonych w toku pierwszej oraz drugiej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego...

Aktualizacja listy rankingowej dla 3 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z...

Aktualizacja listy rankingowej dla IV naboru wniosków (runda trzecia) w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy IV naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 21.02.2019 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie 21.02.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:
"Praktycznie o finansowaniu inwestycji w firmie!" 
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,
Al. Wojska Polskiego 86.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: kd@izba.info
Liczba miejsc ograniczona.

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – piąty nabór wniosków, runda 1 i 2

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej oraz drugiej tury piątego naboru wniosków, prowadzonych w dniach 8 października 2018 r. – 7 listopada...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 08.02.2019 r. Zielona Góra

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w dniu 08.02.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:
„Finansowanie innowacji technologicznych lubuskich przedsiębiorstw” - Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1.

Zgłoszenia:biuro@opzl.pl  Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Piąty nabór wniosków o dofinansowanie trwa – zachęcamy do aplikowania o wsparcie

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o wyczerpaniu alokacji dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej PO IR informuje, że wciąż dostępne są środki z puli 350 mln zł przewidzianej na alokację dla trwającego obecnie V naboru wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z <link...

Wspieranie innowacji w polityce spójności - konferencja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konferencji: Wspieranie innowacji w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizacji polityki spójności w Polsce w zakresie innowacyjności, a także rozpoczęcie debaty na temat planów i możliwości finansowania innowacji na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-27. Zaproszeni goście poszukają...

1 2 3 4 .... 11