A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

 

Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o wydłużeniu obecnego naboru nr 6 do 24 czerwca br. do godz. 16.00 (pierwotny termin 23 kwietnia br.).

 

Wydłużenie terminu...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 03.03.2020 r. Kraków

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie w dniu 03.03.2020 r. (wtorek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora - https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/968-praktycznie-o-finansowaniu-innowacji-w-firmie-3-marca.html

Osoby zainteresowane...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 28.02.2020 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie w dniu 28.02.2020 r. (piątek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora - http://www.izba.info/spotkania/3142-lunch-inwestycyjny-praktycznie-o-finansowaniu-inwestycji-w-firmie

Osoby zainteresowane...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 13.02.2020 r. Olsztyn

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie w dniu 13.02.2020 r. (czwartek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora - https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/konferencja-finansowanie-rozwoju-przedsiewziec-inwestycyjnych-p...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 12.12.2019 r. Lublin

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Lubelski Klub Biznesu w Lublinie w dniu 12.12.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora - http://www.lkb.lublin.pl/component/content/article/4-aktualnosci/919-praktycznie-o-finansowaniu-innowacji-w-firmie-zaproszenie.

 

Liczba...

Aktualizacja wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines)

23 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), która wskazuje jako standard minimalny dostępności cyfrowej WCAG 2.1.

Aktualizacja standardu WCAG 2.1 została przygotowana przede wszystkim z myślą o trzech grupach użytkowników: osobach słabowidzących, osobach z problemami poznawczymi i użytkownikach urządzeń mobilnych. Uwzględniono w niej również nowe technologie...

Zmiany w Harmonogramie naborów PO IR

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Harmonogramu naborów PO IR na 2019 rok oraz publikacji Harmonogramu naborów PO IR na 2020 rok. Trwający obecnie szósty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który miał się pierwotnie zakończyć 27 lutego 2020 roku, został wydłużony do 23 kwietnia 2020 roku. W najbliższych dniach zostanie opublikowana aktualizacja dokumentacji konkursowej, uwzględniająca powyższą zmianę. ...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 19.11.2019 r. Białystok

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w dniu 19.11.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie https://iph.bialystok.pl/aktualnosci/iph-wraz-z-bankiem-gospodarstwa-krajowego-organizuje-spotkanie-informacyjne-w-dn-19-11-2019r/.

Liczba miejsc...

Aktualizacja listy rankingowej dla szóstej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach piątej rundy piątego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania...

Numer szóstego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

 

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Publikacja zapytania ofertowego wymaga wskazania m.in. numeru naboru wniosków o dofinansowanie.

Dla szóstego naboru wniosków o dofinansowanie (niezależnie od rundy) poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR należy wskazać...

Aktualizacja listy rankingowej dla piątej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

 

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach piątej rundy piątego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania...

Jak prawidłowo przygotować weksel i deklarację wekslową do umowy o dofinansowanie – materiał informacyjny

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze pojawiające się trudności w prawidłowym przygotowaniu weksla i deklaracji wekslowej dla podpisywanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował materiał informacyjny zawierający praktyczne wskazówki i przykłady dotyczące przygotowania ww. dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem, natomiast w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z...

350 mln zł na innowacje dla przedsiębiorstw MŚP – powraca Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dla szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, w ramach którego udostępnimy 350 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg przydatnych materiałów, w tym m.in. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Kryteria wyboru projektów – wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce Dokumentacja konkursowa na stronie

https://www.b...</p>

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Lublinie 18.09.2019 r.

Innowacyjna firma. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z woj. Lubelskiego – spotkanie informacyjne w Lublinie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 18 września 2019 roku o godzinie 10:00

w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym (ul. Dobrzańskiego 3, Lublin).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

1. Wsparcie dla firm z Programu...

1 2 3 .... 12