A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Organizacja naboru wniosków od 6 grudnia 2011 r.

W dniu 6 grudnia br. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. W związku z tym przypominamy wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami może być złożony do BGK jedynie przez bank kredytujący - to jest ten, który udzielił wnioskodawcy kredytu technologicznego (wydał promesę kredytu technologicznego/podpisał warunkową umowę kredytową).

Dokumentacja...

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że z dniem 6 grudnia 2011 r. wznawia przyjmowanie wniosków w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o wznowieniu naboru wniosków. 

Komunikat wyjaśniający

W związku z niepokojącym zjawiskiem rozpowszechniania wśród przedsiębiorców - potencjalnych beneficjentów działania 4.3 POIG nieprawdziwych informacji uprzejmie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie współpracuje z żadną firmą doradczą/ konsultingową w zakresie udzielania Kredytu technologicznego i premii technologicznej, tzn. nigdy nie podpisał, ani nie zamierza podpisać w przyszłości umowy współpracy w tym zakresie.
W procesie wdrażania działania 4.3 POIG BGK współpracuje z bankami...

1 .... 10 11 12