A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

Informacja o pracach nad modyfikacją definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

w związku z pracami podjętymi na szczeblu Unijnym związanymi ze zmianą definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w prace nad ww. zmianami. Prace zostały rozpoczęte przez Dyrekcję Generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej. W tym celu przygotowano kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 02.02.2018 r. Toruń

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w dniu 02.02.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie!" – Hotel Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

http://www.iph.torun.pl/pl/wydarzenia/praktycznie-o-finansowaniu-innowacji-w-firmie

BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 15 lutego. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br. 

Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bowiem wydatki na badania i rozwój są średnio dwa razy niższe niż wynosi średnia...

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z nowelizacją Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od dnia 1 stycznia 2018 r. stroną właściwą do publikacji zapytań ofertowych przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania na realizację projektów, wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 11.01.2018 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez naszego partnera gospodarczego w dniu 11.01.2018 r., w trakcie którego będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych" – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21

https://www.innowacje.zut.ed...

Aktualizacja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z aktualizacją Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnego w Serwisie Programu Inteligentny Rozwój (http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/). Najistotniejszą zmianą jest...

Informacja o skutkach prawnych związanych z utratą mocy obowiązującej wytycznych programowych PO IR oraz z nowym brzmieniem art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

I.

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września br. nowelizacji ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 3 grudnia 2017 r. nie będą obowiązywać wytyczne programowe dotyczące PO IR. Od tego czasu beneficjenci będą związani wyłącznie wytycznymi horyzontalnymi wydawanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Art. 19 ust....

Konferencje dotyczące poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w Zielonej Górze – 27.11.2017 r. oraz Bydgoszczy – 28.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencje organizowane przez naszych partnerów gospodarczych, w trakcie których będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Finansowanie innowacji technologicznych lubuskich przedsiębiorstw" - 27.11.2017 r., Hotel Grape Town, Zielona Góra

http://www.opzl.pl/wydarzenia/1097,finansowanie_innowacji_technologicznych_lubuskich_przedsiebiorstw

„Atrakcyjne finansowanie innowacji MŚP” –...

Kredyt na innowacje technologiczne - nowy konkurs już w styczniu 2018 r. - Harmonogram naborów wniosków dla PO IR na 2018 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2017 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało na Portalu Funduszy Europejskich Harmonogram naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2018 r., w którym uwzględniono również poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Planowany termin ogłoszenia konkursu to 15 stycznia 2018 r. – w tym dniu na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego opublikowana zostanie kompletna dokumentacja konkursowa, niezbędna do przygotowania Wniosku o...

Konferencja „Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych” – Katowice, 17 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję organizowaną przez Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem w 2018 roku z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach...

Szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – Chełm, 22 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, które odbędzie się w Chełmie w dniu 22 listopada 2017 r. Spotkanie, które będzie miało miejsce w Hotelu Kozak (http://hotel.chelm.pl/index.php) rozpocznie się o godz. 9 i potrwa ok. 4 godzin.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy catering i lunch. W trakcie szkolenia...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Białymstoku

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Białymstoku.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym (Białystok, ul. Żurawia 71).

W spotkaniu weźmie udział Adam Hamryszczak, Wiceminister Rozwoju.

W trakcie spotkania...

Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami e-mail

Szanowni Państwo!

Dbając o Państwa bezpieczeństwo, informujemy, że ktoś podszywając się pod reprezentanta Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzi mailową kampanię phishingową.

Kampania ta ma na celu skłonienie odbiorcy do otwarcia załączonego do maila pliku. Plik ten zawiera fałszywe informacje o transakcji SWIFT, tymczasem jest to złośliwe oprogramowanie.

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Gdyni

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 5 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia (Aleja Zwycięstwa 96/98).

W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy:  

  • start-up (wsparcie przez fundusze Venture Capital,...
1 2 3 .... 6