A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 12.12.2019 r. Lublin

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Lubelski Klub Biznesu w Lublinie w dniu 12.12.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora - http://www.lkb.lublin.pl/component/content/article/4-aktualnosci/919-praktycznie-o-finansowaniu-innowacji-w-firmie-zaproszenie.

 

Liczba...

Zmiany w Harmonogramie naborów PO IR

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Harmonogramu naborów PO IR na 2019 rok oraz publikacji Harmonogramu naborów PO IR na 2020 rok. Trwający obecnie szósty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który miał się pierwotnie zakończyć 27 lutego 2020 roku, został wydłużony do 23 kwietnia 2020 roku. W najbliższych dniach zostanie opublikowana aktualizacja dokumentacji konkursowej, uwzględniająca powyższą zmianę. ...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 19.11.2019 r. Białystok

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w dniu 19.11.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie https://iph.bialystok.pl/aktualnosci/iph-wraz-z-bankiem-gospodarstwa-krajowego-organizuje-spotkanie-informacyjne-w-dn-19-11-2019r/.

Liczba miejsc...

Aktualizacja listy rankingowej dla szóstej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach piątej rundy piątego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania...

Numer szóstego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

 

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Publikacja zapytania ofertowego wymaga wskazania m.in. numeru naboru wniosków o dofinansowanie.

Dla szóstego naboru wniosków o dofinansowanie (niezależnie od rundy) poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR należy wskazać...

Aktualizacja listy rankingowej dla piątej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

 

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach piątej rundy piątego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania...

Jak prawidłowo przygotować weksel i deklarację wekslową do umowy o dofinansowanie – materiał informacyjny

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze pojawiające się trudności w prawidłowym przygotowaniu weksla i deklaracji wekslowej dla podpisywanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował materiał informacyjny zawierający praktyczne wskazówki i przykłady dotyczące przygotowania ww. dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem, natomiast w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z...

350 mln zł na innowacje dla przedsiębiorstw MŚP – powraca Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dla szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, w ramach którego udostępnimy 350 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg przydatnych materiałów, w tym m.in. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Kryteria wyboru projektów – wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce Dokumentacja konkursowa na stronie

https://www.b...</p>

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Lublinie 18.09.2019 r.

Innowacyjna firma. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z woj. Lubelskiego – spotkanie informacyjne w Lublinie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 18 września 2019 roku o godzinie 10:00

w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym (ul. Dobrzańskiego 3, Lublin).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

1. Wsparcie dla firm z Programu...

Aktualizacja listy rankingowej dla trzeciej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach trzeciej rundy piątego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania...

Lista rankingowa dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 6

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku szóstej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Kolejny, VI konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR jeszcze w tym roku!

Szanowni Państwo,

przedsiębiorcy sektora MŚP będą mieli możliwość ponownego ubiegania się o wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii już w IV kwartale bieżącego roku.
W związku z aktualizacją Harmonogramu naborów wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 rok (http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/) informujemy, że planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje...

Lista rankingowa dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 5

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku piątej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

1 2 3 .... 10