A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Inicjatywa JEREMIE

pdf
 • O programie

  Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem była Komisja Europejska i wdrażana była w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Kontynuacją tej inicjatywy są projekty realizowane obecnie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

  Aktualna oferta pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych dostępna na pozyczkiunijne.bgk.pl

  JEREMIE to atrakcyjna forma wsparcia finansowego, oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Celem inicjatywy była pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

  Zaletą inicjatywy było to, że odeszła od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak nisko oprocentowane pożyczki i poręczenia kredytów.

  Inicjatywa JEREMIE w Polsce wdrażana była na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Decyzję o przystąpieniu do projektu w 2009 roku podjęły Zarządy pięciu Województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 1,66 mld zł. W 2012 roku do grona pięciu przystąpiło również województwo mazowieckie zwiększając pulę środków o kolejne 61,5 mln zł.

   

 • Województwo łódzkie

  Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego od 2009 r. pełni rolę Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

  Aktualnie ze środków udostępnionych przez Menedżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego oraz obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego udzielana jest Pożyczka na Modernizację Nieruchomości z przeznaczeniem na wsparcie projektów modernizacji nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną / usługową / handlową na terenie województwa łódzkiego. 

  Więcej informacji o Produkcie znajduje się tutaj.

  Aktualna oferta dla województwa łódzkiego dostępna na https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/lodzkie/

 • Województwo mazowieckie

  Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego zakończył w 2015 r. aktywną realizację Projektu: „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim”.

  Projekt współfinansowany był w ramach Priorytetu 1. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia  biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  W ramach realizacji Projektu udzielane były instrumenty finansowe dla przedsiębiorców takie jak: pożyczki, poręczenia oraz reporęczenia. Łącznie w okresie realizacji Projektu finansowanie otrzymało 1 555 przedsiębiorstw o łącznej wartości 122,17 mln zł, w tym 111,80 mln zł stanowiły środki w ramach Projektu.

  Aktualna oferta dla województwa mazowieckiego dostępna na https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/mazowieckie/

 • Województwo pomorskie

  Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego pełnił  w latach 2009-2016 rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego w ramach Projektu : „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w zakresie realizacji produktów pożyczka oraz poręczenie. Natomiast do 30.06.2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, pełnił funkcję Menadżera dla produktu Wejście kapitałowe, realizowanego również w ramach ww. projektu.

  W ramach realizacji Projektu udzielane były instrumenty finansowe dla przedsiębiorców takie jak: pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe. Łącznie, w okresie  pełnienia przez BGK funkcji Menadżera, finansowanie otrzymało  5 798 przedsiębiorstw o łącznej wartości 777,2 mln zł  w tym 486,7 mln zł stanowiły  środki w  ramach Projektu JEREMIE

  Aktualna oferta dla województwa pomorskiego dostępna na https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pomorskie/

 • Województwo dolnośląskie

  Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego pełnił w od 2009 roku do końca pierwszego kwartału 2019 roku rolę Menadżera Funduszu w ramach Projektu: „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” w ramach Priorytetu nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” Działania nr 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

  W ramach realizacji Projektu udzielane były instrumenty finansowe dla przedsiębiorców takie jak: pożyczki i poręczenia. Łącznie w okresie pełnienia przez BGK funkcji Menadżera, finansowanie otrzymało 5 894 przedsiębiorstw o łącznej wartości 717,31 mln zł, w tym 611,34 mln zł stanowiły środki w ramach Projektu.

  Aktualna oferta dla województwa dolnośląskiego dostępna na https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/dolnoslaskie/

 • Województwo wielkopolskie

  Informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący w Wielkopolsce rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE zakończył realizację Projektu w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” w ramach Działania nr 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 W związku z powyższym Bank nie będzie dystrybuował produktów finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE, ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

  Aktualna oferta dla województwa wielkopolskiego dostępna na https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/wielkopolskie/

 • Województwo zachodniopomorskie

  Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE zakończył realizację  Przedsięwzięcia „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”. W związku z powyższym Bank nie będzie dystrybuował produktów finansowych w ramach Inicjatywy JEREMIE ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

  Aktualna oferta dla województwa zachodniopomorskiego dostępna na https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/zachodniopomorskie/