A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusze i programy

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako kluczowa instytucja polskiego systemu finansowego, realizuje zadania wspierające polskie przedsiębiorstwa w obszarach o znaczeniu strategicznym dla rozwoju polskiej gospodarki.

Aktualnie, w oparciu o upoważnienia ustawowe lub przepisy wynikające z dyspozycji rządowych, BGK prowadzi następujące działania:

Fundusz termomodernizacji i remontów

Pomoc finansowa dla realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Dopłaty na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i huraganów

Dopłaty do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków żywiołów

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Kredyt preferencyjny dla armatorów żeglugi śródlądowej

Inwestycje dla Polski

Wspieranie dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne

Plan Junckera

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie TBS i spółdzielni mieszkaniowych w rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Instrumenty finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020