A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusze i programy

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako kluczowa instytucja polskiego systemu finansowego, realizuje zadania wspierające polskie przedsiębiorstwa w obszarach o znaczeniu strategicznym dla rozwoju polskiej gospodarki.

Aktualnie, w oparciu o upoważnienia ustawowe lub przepisy wynikające z dyspozycji rządowych, BGK prowadzi następujące działania:

Fundusz termomodernizacji i remontów

Pomoc finansowa dla realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Dopłaty na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i huraganów

Dopłaty do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków żywiołów

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Kredyt preferencyjny dla armatorów żeglugi śródlądowej

Plan Junckera

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie TBS i spółdzielni mieszkaniowych w rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Instrumenty finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020