Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE

woj. dolnośląskie

Krzysztof i Aleksandra Rzońca

„Kampu” Spółdzielnia Socjalna

woj. małopolskie

Fundacja Pro Omnis. Agnieszka Lange-Olszewska

woj. kujawsko-pomorskie

Prezes Fundacji Tryfologika - Łukasz Kozłowskiego w gabinecie

Fundacja Tyflologika. Łukasz Kozłowski

woj. pomorskie

Honorata Szatanik, Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina

Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina

woj. śląskie