Powrót

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego, którego celem jest poprawa dostępności mieszkań.

Dla kogo?
Samorządy, podmioty rynku mieszkaniowego (w tym: towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne)
Na co?
Rozwój budownictwa mieszkaniowego
Czym jest społeczne budownictwo czynszowe (SBC)?

Społeczne budownictwo czynszowe to jeden z sektorów publicznego mieszkalnictwa wyróżniający się tym, że:

 • dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez władze publiczne
 • na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty realizujące inwestycję korzystają ze wsparcia środkami publicznymi
 • jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiąganie zysku
Wspieranie społecznego budownictwa czynszowego –  informacje podstawowe

Od lat wspieramy budownictwo czynszowe w Polsce. Do 2009 r. istniał Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, ze środków którego udzielaliśmy preferencyjnych kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, w których powstawały mieszkania o limitowanej stawce czynszu lub spółdzielcze lokatorskie.

Dziś kontynuujemy wspieranie tego sektora. Jesteśmy współinicjatorem programu rządowego, który od 2015 r. wspiera budownictwo społeczne. Realizujemy go poprzez udzielanie kredytów preferencyjnych SBC, które przyczyniają się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach, a także spółdzielczego lokatorskiego. Program pomaga w realizacji polityki miejskiej i rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz przyczynia się do stopniowego zaspokojenia popytu na mieszkania w tym segmencie rynku.

Warto wiedzieć!  Rocznie do dyspozycji kredytobiorców w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego jest 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i jesiennej edycji naboru wniosków o kredyt preferencyjny SBC. Pieniądze, które pozostaną niewykorzystane w danej edycji, powiększają pulę w kolejnej edycji naboru wniosków. 

Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE), natomiast preferencję w oprocentowaniu zapewnia wsparcie budżetu państwa.

Dotychczas, przy udziale finansowania udzielonego przez BGK (kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, SBC, budowalne), powstało blisko 110 tys. mieszkań czynszowych.  

Na co można przeznaczyć finansowanie z programu?

Preferencyjne kredyty z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak tworzenie:

 • mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu
 • mieszkań spółdzielczych lokatorskich

poprzez budowę nowych budynków lub rewitalizację/remont budynku z jego adaptacją na cele mieszkaniowe.

Kto jest adresatem programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego?

Z kredytów preferencyjnych SBC mogą korzystać:

 • towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne) / społeczne inicjatywy mieszkaniowe (gminne i prywatne)
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółki gminne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego)

Finansowane kredytem mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one skorzystać z zasobów komunalnych.

Warto wiedzieć!  Własność lokali mieszkalnych, garaży indywidualnych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, wybudowanych z udziałem kredytu preferencyjnego SBC, będzie mogła zostać przeniesiona na najemcę po spełnieniu warunków określonych ustawowo i wskazanych przez bank.

Warto wiedzieć!  Uzupełnieniem oferty kredytów preferencyjnych SBC są udzielane przez bank kredyty budowalne, które umożliwiają finansowanie m.in. tworzenia lokali mieszkalnych (w tym mieszkań z dojściem do własności), lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych.

Warto wiedzieć!  Gmina może łączyć finansowanie inwestora preferencyjnym kredytem SBC z bezzwrotnym grantem z Funduszu Dopłat na mieszkania na wynajem.

Wnioski o kredyt preferencyjny SBC można składać każdego roku:

 • od 1 do 31 marca (edycja wiosenna)
 • od 1 lipca do 30 września (edycja jesienna)

Wypełniony wniosek złóż do banku w formie papierowej oraz dodatkowo prześlij dokument drogą elektroniczną na adres wnioski.sbc@bgk.pl.

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego kredytu SBC wysyłamy indywidualnie po uprzednim kontakcie na adres mail: sekretariatDKPM@bgk.pl

Dowiedz się więcej o warunkach udzielania kredytów preferencyjnych SBC.

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego finansowania zwrotnego z programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego będą wysyłane indywidualnie po uprzednim kontakcie na skrzynkę mailową sekretariatDKPM@bgk.pl

Akty prawne

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego finansowania zwrotnego z programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego będą wysyłane indywidualnie po uprzednim kontakcie na skrzynkę mailową sekretariatDKPM@bgk.pl

 • Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych (DKPM), Centrala BGK w Warszawie, Varso 2 ul. Chmielna 73, tel. 22 475 82 75
 • Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel. 22 475 20 50 lub 502 416 776
 • Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel. 22 475 22 41 lub 500 084 008
 • Placówka DKPM we Wrocławiu ul. gen. Romualda Traugutta 45, tel. 22 475 25 53 lub 797 335 524

Kredyt z grantami Komisji Europejskiej

Poznaj ofertę wsparcia dla samorządów ubiegających się o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Informator programu SBC

Informator o programie wsparcia budownictwa czynszowego (SBC).

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą funduszy i programów? Wypełnij wniosek z prośbą o kontakt lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK: