Pożyczki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania mogą otrzymać środki z budżetu państwa w formie preferencyjnej pożyczki

Gwarancja dla sektora rolnego

Celem gwarancji z FGR, jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytów.