Program Mieszkanie na Start

Rządowy program dopłat do czynszu dla najemców lub podnajemców nowo utworzonych mieszkań  lub mieszkań poddanych rewitalizacji we współpracy inwestorów z gminami.

Dla kogo?
Samorządy, osoby prywatne
Na co?
Dopłaty do czynszu dla najemców lub podnajemców mieszkań

Na czym polega program dopłat do czynszu Mieszkanie na Start?

Z programu Mieszkanie na Start skorzystają najemcy lub podnajemcy nowo utworzonych mieszkań lub mieszkań poddanych rewitalizacji we współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki określone w Ustawie. Za przyjmowanie nowych lokatorów odpowiada gmina, która w uzgodnieniu z inwestorem, wskazuje mieszkania objęte dopłatami.

Dla najemców i podnajemców

Sprawdź na czym polega program dla osób fizycznych

Dla gmin

Jesteś przedstawicielem gmin? Sprawdź szczegóły programu dla Twojej gminy