Program Mieszkanie na Start

Rządowy program dopłat do czynszu dla najemców lub podnajemców mieszkań nowo utworzonych, poddanych rewitalizacji lub przebudowanych, a także dla najemców lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt”  w formule współpracy inwestorów z gminami.

Dla kogo?
Samorządy, osoby prywatne
Na co?
Dopłaty do czynszu dla najemców lub podnajemców mieszkań

Na czym polega program dopłat do czynszu Mieszkanie na Start?

Z programu Mieszkanie na Start skorzystają najemcy lub podnajemcy mieszkań nowo utworzonych, poddanych rewitalizacji lub przebudowanych, a także najemcy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki , o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt” w formule współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki określone w Ustawie. Za przyjmowanie nowych lokatorów odpowiada gmina, która w uzgodnieniu z inwestorem, wskazuje mieszkania objęte dopłatami.

Dla najemców i podnajemców

Sprawdź na czym polega program dla osób fizycznych

Dla gmin

Jesteś przedstawicielem gmin? Sprawdź szczegóły programu dla Twojej gminy