Rządowy program dopłat do czynszu dla najemców lub podnajemców mieszkań nowo utworzonych, poddanych rewitalizacji lub przebudowanych, a także dla najemców lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)”  w formule współpracy inwestorów z gminami oraz dla najemców lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych dzierżawionych przez społeczne agencje najmu.

Dla kogo?
Samorządy, osoby prywatne
Na co?
Dopłaty do czynszu dla najemców lub podnajemców mieszkań lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Na czym polega program dopłat do czynszu Mieszkanie na Start?

Z programu Mieszkanie na Start skorzystają najemcy lub podnajemcy mieszkań nowo utworzonych, poddanych rewitalizacji lub przebudowanych, a także najemcy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki , o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)w formule współpracy inwestorów z gminami oraz najemcy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych dzierżawionych przez społeczne agencje najmu. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki określone w Ustawie (PDF, 327 KB). Za przyjmowanie nowych lokatorów odpowiada gmina, która w uzgodnieniu z inwestorem, wskazuje mieszkania objęte dopłatami.

Akty prawne:

Dla gminy:

Informatory:

Dla najemców i podnajemców

Sprawdź na czym polega program dla osób fizycznych

Dla gmin

Jesteś przedstawicielem gmin? Sprawdź szczegóły programu dla Twojej gminy