Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

Na mocy programu rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", Bank Gospodarstwa Krajowego udziela zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

  • Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
  • Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio
  • Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego
  • Postfinansowanie akredytyw dokumentowych  
  • Dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych
  • Potwierdzanie akredytyw dokumentowych
  • Prefinansowanie eksportu

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronach z ofertą wspierania eksportu dla przedsiębiorstw.