Programy

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

Program pomocy dla przedsiębiorców na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności.

Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego

Rządowy program gwarancji i poręczeń wspierający przedsiębiorczość. 

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane spółkom z udziałem pracowników lub spółkom aktywności obywatelskiej z rządowego programu wsparcia prywatyzacji

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej. 

Program Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości - nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Program Rodzina na swoim

Program udzielający wsparcia na zakup własnego mieszkania (zakończony, pozostający w obsłudze). 

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie udzielane towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym w rozwoju budownictwa mieszkalnego. 

Program Mieszkanie dla Młodych

Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie mieszkania (zakończony, pozostający w obsłudze). 

Program Mieszkanie na start

Rządowy program dopłat do czynszu.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej.

Program Inteligentny Rozwój: Kredyt na innowacje technologiczne, pożyczka płynnościowa dla MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wsparcie z budżetu państwa (tzw. finansowanie wyprzedzające) dla jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych grup działania.

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

Wsparcie zagranicznych nabywców w zakupie polskich towarów i usług. 

Program DOKE

Program dopłat do oprocentowania kredytów na finansowanie eksportu

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi

Program wsparcia poszkodowanych na skutek powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów. 

Obsługa płatności ze środków europejskich

Obsługa wypłat większości przyznanych Polsce środków europejskich. 

Jessica2 / pożyczka rewitalizacyjna