Programy

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

Program pomocy dla przedsiębiorców na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności.

Program Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości - nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Produkty realizowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla małych i średnich firm.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

Blisko 700 mln zł może być wykorzystane na niskooprocentowane pożyczki skierowane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Jessica2 / pożyczka rewitalizacyjna

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim i śląskim.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to wsparcie dla firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej działających w Polsce Wschodniej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 finansowane są pożyczki dla samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania oraz gwarancje dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP).

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

Wsparcie zagranicznych nabywców w zakupie polskich towarów i usług. 

Program DOKE

Program dopłat do oprocentowania kredytów na finansowanie eksportu

Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK

Rządowy program gwarancji i poręczeń wspierający przedsiębiorczość. 

Poręczenia i gwarancje z rządowego programu wsparcia prywatyzacji

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej. 

Program Mieszkanie na start

Rządowy program dopłat do czynszu.

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie udzielane towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym w rozwoju budownictwa mieszkalnego. 

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej.

Program Mieszkanie dla Młodych

Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie mieszkania (zakończony, pozostający w obsłudze). 

Program Rodzina na swoim

Program udzielający wsparcia na zakup własnego mieszkania (zakończony, pozostający w obsłudze). 

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi

Program wsparcia poszkodowanych na skutek powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów. 

Obsługa płatności ze środków europejskich

Obsługa wypłat większości przyznanych Polsce środków europejskich. 

Fundusze

Sprawdź z jakich funduszy możesz skorzystać.