Ochrona siedlisk ptaków i nietoperzy

Planujesz termomodernizację lub remont budynku? Pamiętaj o ochronie siedlisk ptaków i nietoperzy.

Ptaki i nietoperze są ważne dla prawidłowego działania ekosystemu miast, a dla wielu gatunków budynki są głównym, a nawet jedynym miejscem zakładania gniazd. Każda inwestycja związana z termomodernizacją lub remontem budynków powinna być przeprowadzana z poszanowaniem środowiska.

Większość ptaków żyjących na fasadach, dachach, balkonach i strychach budynków jest objęta ścisłą ochroną gatunkową. Nie wolno ich zabijać, płoszyć, niszczyć ich jaj, gniazd i siedlisk.

Pamiętaj:

  1. Jeśli planujesz remont lub termomodernizację skonsultuj się z doświadczonym przyrodnikiem (ornitologiem i chiropterologiem), zleć wykonanie ekspertyzy przyrodniczej stwierdzającej obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w danym obiekcie budowlanym.
  2. Jeśli w budynku są siedliska ptaków lub nietoperzy uzyskaj niezbędną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) zezwalającą na niszczenie siedlisk gatunków chronionych.
  3. Po uzyskaniu zgód i decyzji możesz przystąpić do wykonywania planowanych prac z zachowaniem zaleceń przyrodnika oraz decyzji RDOŚ.
  4. W miarę możliwości prace termomodernizacyjne przeprowadzaj poza czasem lęgów ptaków zamieszkujących dany budynek (okres lęgów ptaków trwa zwykle od marca do września).
  5. Pamiętaj o zaleceniach wynikających z decyzji RDOŚ. Termomodernizacja podczas której następuje niszczenie siedlisk powinna odbywać się pod nadzorem przyrodniczym.
  6. Po zakończeniu prac budowlanych wykonaj tzw. kompensację przyrodniczą. Najczęściej polega ona na montażu budek lęgowych. Skutecznym rozwiązaniem jest pozostawienie miejsc, z których ptaki lub nietoperze będą mogły korzystać po skończonej termomodernizacji. Rzadziej spotykany jest montaż platform lub wież lęgowych. Z wież lęgowych korzystają m.in. jerzyki, wróble i jaskółki.

Zobacz jak o ochronę ptaków podczas prac zadbano we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Jagiełły 6 w Sosonowcu.

Poradnik dla inwestorów

Z poradnika dowiesz się:

  • dlaczego ochrona siedlisk ptaków podczas termomodernizacji jest tak ważna?
  • jak prowadzić termomodernizacje i remonty, aby ptakom i nietoperzom nie stała się krzywda?

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jako instytucja społecznie odpowiedzialna chcemy dbać o środowisko naturalne i tworzyć lepsze warunki życia dla następnych pokoleń. Pomagamy inwestorom finansować termomodernizacje i remonty udzielając z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTIR) premii, które spłacają część kredytu na inwestycję. Więcej informacji znajdziesz na stronie Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Czy wiesz, że?

Jerzyki mogą latać z prędkością nawet 160km/h.

Jerzyk rekordowo może wzbić się na wysokość nawet 3600 m.

Jerzyki poza okresem lęgowym, całe życie spędzają w powietrzu. Jerzyk potrafi latać nieprzerwanie przez nawet 10 miesięcy.

Jerzyk dziennie zjada do kilkunastu tysięcy owadów, m.in. komary.

Wróble często wiążą się w pary na kilka sezonów.

Za karmienie młodych u wróbli odpowiada zarówno samiec i samica.

Jaskółki występujące w Polsce budują gniazda z gliny i ziemi zlepionej śliną: jaskółka dymówka robi je wewnątrz budynków, a jaskółka oknówka na zewnątrz.