Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy:

  • premia termomodernizacyjna 
  • premia remontowa
  • premia kompensacyjna

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii.

Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Premia remontowa z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe

Premia kompensacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe

Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla gmin z programu Stop Smog

Planujesz termomodernizację lub remont budynku?

Pamiętaj o ochronie siedlisk ptaków i nietoperzy.