logo Dostępność Plus Fundusz Dostępności
Osoby niepełnosprawne czy rodziny z dziećmi na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im swobodne poruszanie się. Sektor publiczny jest z kolei zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, gwarantującej każdemu obywatelowi dogodne korzystanie z instytucji publicznych niezależnie od stanu zdrowia, wieku czy kondycji. By sprostać tym wymogom, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie zdecydowało się na pożyczkę z Funduszu Dostępności. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości prawie 300 tys. złotych udało się sfinansować m.in. budowę zewnętrznej windy. Przeczytaj wywiad ze Starostą Krasnostawskim - Andrzej Leńczukiem.

W którym z Państwa budynków przeprowadzono inwestycję? Jakie prace zamierzaliście zrealizować i dlaczego?

Winda, którą zbudowaliśmy, znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Marka Sobieskiego. Głównym argumentem przemawiającym za jej budową było przystosowanie naszego czterokondygnacyjnego budynku do potrzeb niepełnosprawnych beneficjentów. To był oczywiście nadrzędny cel, ale przy okazji tej inwestycji mogliśmy zapewnić większy codzienny komfort naszym pracownikom, którzy pracują na piętrach i często muszą się przemieszczać.

Budynek Starostwa

Co zostało wykonane dzięki finansowaniu z Funduszu Dostępności?

Środki z pożyczki uzyskanej z Funduszu pokryły prace budowlane, czyli wspomnianą budowę zewnętrznej windy, a także wykonanie posadzek antypoślizgowych na korytarzach. Dodatkowo pokryte zostały wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego, usługi geodezyjne, koszt nadzoru inwestorskiego oraz opłaty administracyjne, wynikające z pozyskania dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę.

 

Jaki był koszt całej inwestycji?

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 476 tys. złotych. Pożyczka pokryła większą część tej kwoty, która stanowi 299 tys. złotych. Po umorzeniu 8% kosztów do spłaty pozostało 275 tys. zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z PFRON z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami w kwocie 149 tys. złotych.

 

Dlaczego pożyczka z Funduszu okazała się najbardziej korzystna, że zdecydowaliście się właśnie na nią?

Przyczyną zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności była niemożliwość pokrycia większości kosztów inwestycji z zasobów własnych powiatu. Na ten rodzaj finansowania zdecydowaliśmy się także ze względu na jego atrakcyjność oraz bardzo dobre warunki pożyczki. Brak wsparcia finansowego uniemożliwiłby wybudowanie windy i wykonanie posadzek antypoślizgowych w naszym budynku. Krótko mówiąc – inwestycja nie zostałaby zrealizowana bez środków z Funduszu Dostępności.

Budynek Starostwa w Krasnymstawie

 

 

Ile trwały wszystkie prace? Jak szybko udało się projekt zamknąć od pomysłu, przez pozyskiwanie środków, aż po realizację?

Pracę rozpoczęły się na początku 2020 roku. Polegały na uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających prawa własności, które umożliwiały rozpoczęcie projektowania, pozyskania środków oraz pozwolenia na budowę. Prace budowlane wystartowały w lipcu, a zakończono je w grudniu 2020 roku, po uzyskaniu wszelkich pozwoleń na użytkowanie.

 

Jak mieszkańcy zareagowali na pomysł i samą realizację inwestycji?

Beneficjenci, interesanci oraz pracownicy instytucji wyrażają ogromne zadowolenie z powstałej inwestycji. Podstawowymi wskaźnikami poziomu zadowolenia jest dostępność obiektu, lepszy komfort dnia codziennego, szybsza komunikacja między piętrami, ale także możliwość samodzielnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo. Wartością dodaną jest też na pewno poprawa estetyki budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

 

Czy rekomendowałby Pan tego rodzaju program innym instytucjom lub jednostkom samorządu?

Skorzystanie ze środków z Funduszu Dostępności jest jak najbardziej godne polecenia. Inwestycja w przyszłość, poprawiająca jakość życia obywateli jest wyznacznikiem zaradności i skuteczności władz samorządowych. Dostosowanie obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami powinno stanowić jeden z głównych priorytetów. Przystosowanie budynków użyteczności publicznej buduje pozytywny obraz pracy samorządu na rzecz naszych lokalnych społeczności, co nas bardzo cieszy.

 winda przy budynku startostwa w Krasnymstawie