Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Pożyczki płynnościowe - więcej antykryzysowych pieniędzy dla przedsiębiorców

O 1,1 miliarda złotych, czyli w sumie do 2,15 miliarda złotych zwiększa się fundusz pożyczek płynnościowych dla firm, finansowanych z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali aneks do umowy dotyczącej tego antykryzysowego narzędzia.

Pieniądze umożliwią sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i pomogą w zapewnieniu płynności finansowej.


Więcej informacji znajdziesz tutaj.