Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • wejście kapitałowe w województwie pomorskim
  • o finansowaniu do 5 mln zł
  • dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
  • okres realizacji inwestycji do 10 lat
Rodzaj finansowania

Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 60%).

Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

Cel finansowania

Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe zmierzające do wdrożenia wyników prac B+R, realizowane na terenie województwa pomorskiego, prowadzone w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych.

Sfinansować można w szczególności:

  • badania przemysłowe, prace rozwojowe;
  • zabezpieczenie i ochronę własności intelektualnej, bądź zakup wyników prac B+R wraz z prawami do własności intelektualnej;
  • dostosowanie się do wdrożenia bądź komercjalizacji wyników prac B+R;
  • oraz uzupełniająco: infrastrukturę B+R (m.in. budowa, rozbudowa czy zakupu wyposażenia laboratorium lub działów B+R)

Projekty powinny wpisywać się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Kto może skorzystać

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. tj. prowadzące działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży.

Zapraszamy do obejrzenia webinarów BGK o finansowaniu VC.
Netrix Ventures Sp. z o.o.

Siedziba główna:
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin

Oddział:
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Oddział:
ul. Jacka Opata Rybińskiego 19/5
80-320 Gdańsk

Oddział:
al. Tadeusza Rejtana 23
35-326 Rzeszów