Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • wejście kapitałowe w województwie podlaskim
  • o finansowaniu do 1 mln zł
  • okres realizacji inwestycji do 10 lat
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-up)
Rodzaj finansowania

Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 60 proc.).

Cel finansowania

Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa podlaskiego.

Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na:

  • wprowadzenie na rynek i rozwój produktów lub usług (innowacje produktowe),
  • zastosowanie nowych lub udoskonalonych metod produkcji/procesów (innowacje procesowe/technologiczne),
  • wprowadzenie nowych lub znacząco zmienionych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych (innowacje marketingowe/organizacyjne).
Kto może skorzystać

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju:

  • funkcjonujące do 5 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,
  • nowopowstałe - przed pierwszą komercyjną sprzedażą, w tym powstałe w wyniku wejścia kapitałowego.
Zapraszamy do obejrzenia webinarów BGK o finansowaniu VC.
Bitspiration Booster Sp. z o.o.
ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Mogilska Office, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków
BiznesLab, al. Pokoju 1a, 31-548 Kraków (do 30 czerwca 2019 r.)
e-mail: [email protected]