Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • wejście kapitałowe w województwie kujawsko-pomorskim
  • o finansowaniu do 2 mln zł
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw odpryskowych
  • okres realizacji inwestycji do 10 lat
Rodzaj finansowania

Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 60%).

Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

Cel finansowania

Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na:

  • Opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, metod/produkcyjnych/procesów, usług
  • Finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych
  • Zabezpieczenie i ochronę własności intelektualnej, bądź zakup wyników prac B+R wraz z prawami do własności intelektualnej
  • Dostosowanie się do wdrożenia bądź komercjalizacji wyników prac B+R
  • Infrastrukturę B+R (m.in. budowa, rozbudowa czy zakupu wyposażenia laboratorium) jako uzupełnienie
Zapraszamy do obejrzenia webinarów BGK o finansowaniu VC.
Brave Seed Fund Sp. z o.o.

ul. Sudecka 74 lok. 40
53-129 Wroclaw
e-mail: [email protected]