Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • wejście kapitałowe w województwie warmińsko-mazurskim
  • o finansowaniu do 2 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (funkcjonujących na rynku do 3 lat)
  • okres realizacji inwestycji do 10 lat
Rodzaj finansowania

Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 49%).

Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

Cel finansowania

Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na innowacje:

  • Produktowe
  • Usługowe
  • Procesowe
  • Organizacyjne
  • Marketingowe

W ramach wejścia kapitałowego preferowane będą projekty w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy do obejrzenia webinarów BGK o finansowaniu VC.
Brave Seed Fund Sp. z o.o.

ul. Sudecka 74 lok. 40
53-129 Wroclaw
e-mail: [email protected]