Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Mała Pożyczka Inwestycyjna

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku
   

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.

 

Poręczenie

 • poręczenie w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł 
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
   

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.

Możliwość wydłużenia terminu obowiązywania poręczeń o okres równy wydłużeniu okresu spłaty kredytów, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

 

Pożyczka Inwestycyjna

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku
   

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.

 

Pożyczka Jessica2 na poprawę efektywności energetycznej

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 100 tys. zł do 10 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 20 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie aktualnie 0,25 proc. w skali roku