Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Poręczenie (woj. pomorskie)

 • poręczenie w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł (przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń o wartości powyżej 500 000,00 zł nie może stanowić więcej niż 50 proc. docelowej wartości Portfela Poręczeń).
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

 

Pożyczka na Innowacje

 • pożyczka w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 5 mln zł
 • dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, tj.:
  a) przed dokonaniem przez nie pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku albo
  b) prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,50 proc. w skali roku

 

Pożyczka rewitalizacyjna (woj. pomorskie)

 • pożyczka dla województwa pomorskiego
 • o finansowaniu do 15 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,01 proc. w skali roku

 

Wejście kapitałowe (woj. pomorskie)

 • wejście kapitałowe w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 5 mln zł
 • dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat