Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Poręczenie (woj. pomorskie)

 • poręczenie w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł (przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń o wartości powyżej 500 000,00 zł nie może stanowić więcej niż 50 proc. docelowej wartości Portfela Poręczeń).
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

 

Pożyczka inwestycyjna II (woj. pomorskie)

 • kwota pożyczki – do 500 tys. zł
 • okres spłaty – do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy (okres karencji nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących inwestycję na terenie województwa pomorskiego
 • oprocentowanie na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki

 

Pożyczka rewitalizacyjna (woj. pomorskie)

 • pożyczka dla województwa pomorskiego
 • o finansowaniu do 15 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,01 proc. w skali roku

 

Wejście kapitałowe (woj. pomorskie)

 • wejście kapitałowe w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 5 mln zł
 • dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat