Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • pożyczka w województwie podlaskim
  • finansowanie nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą.
  • dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo w wieku od 30 roku życia, w tym również znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów i reemigrantów, 
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,2% w skali roku

 

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,5% w skali roku

 

Pożyczka Termomodernizacyjna

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź rynkowych
 • oprocentowanie od 0% w skali roku

 

Pożyczka Termomodernizacyjna

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 2,5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0% w skali roku

 

Wejście kapitałowe

 • wejście kapitałowe w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-up)